Barcelona for rent apartments
Apartaments Barcelona Ofertes Especials
Lloguer Mesos Lloguer Grups Propietaris Agències de Viatges
Zones FAQs Contactar

Política de privacitat

Política de Privacitat de BarcelonaForRent

Amb l’objectiu de garantir i protegir la privacitat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels nostres Clients, i per tant amb la finalitat de protegir la seva intimitat, BarcelonaForRent, de conformitat amb la legislació vigent, li comunica a continuació la seva Política de Privacitat. 

Mitjançant l’accés al nostre lloc web www.barcelonaforrent.com , o amb la contractació dels nostres serveis, vostè com a Usuari o Client consent i autoritza expressament i inequívocament que les seves dades de caràcter personal siguin incorporades pel Titular (BarcelonaForRent Apartments, S.L.) o els responsables del tractament als seus respectius Fitxers, i tractats en conformitat amb les finalitats establertes en la present Política de Privacitat i, en el seu cas, en les condicions de servei generals i particulars dels serveis que s’utilitzen.

BarcelonaForRent es reserva el dret de modificar el contingut de la Política de Privacitat amb l’objectiu d’adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials.

1.- RECOLLIDA DE LES DADES

BarcelonaForRent pot recollir la informació des de diversos punts i de diverses maneres. Part de la informació personal s’obté directament mitjançant els formularis a través dels quals vostè ens facilita les seves dades per la reserva dels apartaments, i la correcta prestació dels serveis, i consent al tractament dels mateixos fent clic sobre la casella habilitada a l’efecte.

Durant el procediment de contractació d’un servei, el Client indicarà les seves dades bàsiques per la reserva. A més de sol•licitar informació durant el procés de contractació, podrem sol•licitar en el futur informació en altres moments com, per exemple, per participar en ofertes o promocions patrocinades per BarcelonaForRent o per tercers. La revelació o no d’aquestes últimes dades pel Client per determinades promocions és, òbviament, voluntària.

Així mateix, si es posa en contacte amb BarcelonaForRent, podrem disposar d’un registre de la correspondència rebuda. BarcelonaForRent també podrà, ocasionalment, fer enquestes als usuaris i Clients que únicament seran utilitzats per estudis interns de màrqueting, o per usos estadístics. Sempre que sol•licitem dades personals, inclourem un enllaç a la nostra Política de Privacitat, perquè pugui revisar els termes de la mateixa, i una casella en la que vostè consent el tractament dels mateixos, si així ho desitja.

Les promocions que apareguin a BarcelonaForRent de forma ocasional, poden ser patrocinades per altres empreses amb o sense la col•laboració de BarcelonaForRent. Algunes o totes les dades recollides en les promocions poden ser compartides amb el patrocinador per a les finalitats de les mateixes i per altres que, en el seu cas, s’especificaran en el moment en què vostè accedeixi a la promoció, fet que vostè consent des del moment en què participi en la mateixa.

Pot decidir no participar en la promoció si no desitja compartir les seves dades. Finalment tingui en compte que els anunciants a la Web de BarcelonaForRent o a les pàgines enllaçades al nostre Web poden recollir informació d’identificació personal sobre vostè. L’ús que els llocs web enllaçats al nostre Web facin d’aquesta informació no està contemplat en la present Política de Privacitat sinó en la dels altres llocs enllaçats, que en tot cas, vostè haurà de revisar per al seu propi interès. 

La Web de BarcelonaForRent podrà recollir  també informació mitjançant l’ús de cookies. Les cookies són petits paquets d’informació enviats per una pàgina Web, i són emmagatzemades en el navegador per l’Usuari (excepte quan es configura perquè no sigui així).

Les cookies es podran utilitzar per portar control per part dels Usuaris (per exemple, que recordi el seu nom o contrasenya). En tot cas, una cookie no pot identificar persones, només una combinació d’ordinador/navegador/usuari. També es pot utilitzar per millorar l’experiència de navegació de l’usuari a la web, per garantir un aspecte coherent de la web, garantir la seva seguretat en el moment d’iniciar sessió, en el seu cas, reduir el temps de càrrega de les pàgines de la web, recordar les reserves realitzades abans de comprar, recordar en quin punt del procés de compra es troba l’Usuari, analítiques de visites per finalitats estadístiques mitjançant eines com Google Analytics, etc.

Les cookies poden recollir informació sobre la seva activitat dins de la Web de BarcelonaForRent. Pot configurar el seu navegador si no està conforme amb aquest fet, o directament posar-se en contacte amb nosaltres per ajudar-lo.

2.- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment d’allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, del Protecció de Dades de Caràcter Personal, es posa en coneixement dels Usuaris i/o Clients de la present pàgina Web el següent:

1. Les dades que els Usuaris faciliten al Titular (BarcelonaForRent) seran incorporades a una base de dades de la que aquest és el responsable. 

2. Quan per a l’accés a determinats continguts o per la utilització d’algun servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. En aquest sentit, serà obligació dels usuaris mantenir actualitzades les dades de manera que corresponguin a la realitat en cada moment. 

3. Quan es facilitin les dades de caràcter personal a BarcelonaForRent, mitjançant  l’ompliment de formularis de recollida de dades o el seu enviament a través de qualsevol altre mitjà, els usuaris declaren acceptar plenament i sense reserves la incorporació de les dades facilitades als fitxers de BarcelonaForRent, i el seu tractament automatitzat, en els termes estipulats en el present document. Els citats fitxers han estat oportunament comunicats i inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

4. La recollida de dades personals i el seu tractament automatitzat tenen com a finalitat possibilitat o facilitar la gestió, administració, millora i ampliació dels diferents serveis, l’elaboració d’estadístiques, la gestió o el seguiment d’incidències, així com l’enviament d’informació tècnica, promocional o comercial (newsletters o ofertes) d’activitats o serveis oferts per BarcelonaForRent, o per tercers.

5. Al facilitar dades de caràcter personal, l’usuari consent i accepta la remissió d’informació promocional o comercial per part de BarcelonaForRent, si bé l’usuari en qualsevol moment podrà revocar el seu consentiment mitjançant l’enviament d’un e-mail a info@barcelonaforrent.com remetent les seves dades i còpia del DNI. 

6. BarcelonaForRent en cap cas facilitarà, vendrà ni arrendarà dades personals dels usuaris, i solament les facilitarà o comunicarà a un tercer (per exemple els propietaris dels apartaments llogats) per al compliment de les finalitats anteriorment indicades, amb el previ consentiment de l’Usuari, consentiment que s’entendrà atorgat si l’Usuari no manifesta res al respecte en el termini de quinze dies contant a partir d’aquell en que li fos sol•licitat. L’usuari podrà denegar o revocar el seu consentiment mitjançant l’enviament d’un e-mail a info@barcelonaforrent.com. 

7. En tot cas, només es revelaran les dades dels usuaris o clients per requeriment de les autoritats administratives competents o per mandat judicial o d’Administracions Públiques, tal i com ho exigeix la LOPD.

8. Els Usuaris podran exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades personals. L’exercici d’aquests drets podrà ser efectuat mitjançant l’enviament d’un e-mail a info@barcelonaforrent.com, o per correu postal al domicili indicat a la Web, o per qualsevol altre mitjà que permeti reconèixer la identitat de l’usuari que exerciti qualsevol dels drets abans mencionats. 

9. BarcelonaForRent es compromet a no demanar informació innecessària sobre els seus usuaris, a tractar amb la diligència exigida per la LOPD la informació personal que se li pugui facilitat, i a complir en qualsevol fase del tractament amb la obligació de guardar secret respecte a les dades facilitades pels Usuaris. Així mateix, BarcelonaForRent es compromet a adoptar en tot moment els nivells de seguretat legalment requerits per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de dades personals, implementant a aquesta finalitat tots els mitjans i sistemes tècnics al seu abast, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. No obstant, els usuaris han de ser conscients que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables, i assumir els riscos que això suposa. 

10. BarcelonaForRent es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la seva política de tractament i seguretat de les dades personals, sempre respectant la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i prèvia comunicació als interessats, bé mitjançant publicació en aquesta mateixa pàgina o en qualsevol altre lloc del web, bé mitjançant e-mail als interessats, o per qualsevol altre mitjà de comunicació o difusió que es consideri oportú.

Avís legal

1. IDENTITAT DE BARCELONAFORRENT 

De conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’indica que el titular de la present pàgina web denominada www.barcelonaforrent.com (en endavant, la “Web”) és BARCELONAFORRENT APARTMENTS SL., amb NIF B-63665566, amb domicili al carrer Bailén, 120, 08009, Barcelona (en endavant “Barcelonaforrent”)  i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Volum 37052, Foli 0086, Fulla 296368. Dades de contacte: info@barcelonaforrent.com o telèfon +34 93 458 63 40. 

2. CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB

BarcelonaForRent declara que els continguts, logotips, imatges, codi font i, en general, qualsevol altre element de la present Web són de propietat exclusiva del seu titular, o en el seu defecte ostenta els permisos necessaris per al seu ús. La present Web informa sobre la prestació per part de BarcelonaForRent de serveis d’intermediació per al lloguer per part del Client d’apartaments. Tots els serveis de lloguer són prestats per tercers propietaris. BarcelonaForRent no es responsabilitza del mal ús o de la incorrecta interpretació que es pugui fer dels continguts abocats a la web, no assumint, per tant, cap responsabilitat per falta de concreció, actualització, precisió o veracitat dels mateixos, reservant-se el dret de corregir o actualitzar aquests continguts sense previ avís. Tots els continguts de la web són merament informatius. 

La Web pot presentar enllaços o links a altres pàgines web o passarel•les de pagament de les que BarcelonaForRent no és responsable, per no ser el titular i no poder-les controlar.

Les presents Condicions tenen per objectiu regular l’ús d’aquesta Web i dels serveis d’intermediació que presta el titular, els quals BarcelonaForRent posa a disposició del públic. 

La utilització de la mateixa per part d’un tercer l’atribueix la condició d’Usuari de la Web, el que suposa la plena acceptació d’aquest Usuari de totes i cadascuna de les Condicions aquí reflectides. BarcelonaForRent, com a titular de la Web, pot oferir a través de la pròpia Web, serveis o fins i tot productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions, i sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret, relatives al pagament, reserves, cancel•lacions, etc.

3. ÚSO CORRECTE DEL LLOC WEB.

3.1.- L’Usuari es compromet a utilitzar la Web, tots els seus continguts, elements i serveis oferts de conformitat amb la Llei aplicable vigent, les presents Condicions, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga, en tot cas, a no utilitzar la Web o els serveis que es prestin a través de la mateixa amb finalitats il•lícites o contràries a la Llei, lesives contra BarcelonaForRent o tercers, o que de qualsevol manera pugui fer malbé, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis, o impedir un normal ús i gaudiment de la Web per part d’altres usuaris. Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no alterar, destruir, inutilitzar o de qualsevol altra manera, fer malbé el contingut, elements, dades, programes o documents electrònics i altres elements que es trobin en la present Web. L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals BarcelonaForRent presta el servei, així com realitzar accions que facin malbé, interrompin o generin errors en aquests sistemes, provocant o no la inutilització de la Web.

Igualment, l’Usuari es compromet a no introduir aplicacions, qualsevol tipus de programes informàtics, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic, similar o seqüència de caràcters, independentment del seu origen que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de BarcelonaForRent, la Web, o tercers. 

3.2.- Tant l’accés com l’ús de certs continguts o serveis poden estar sotmesos a condicions o regles d’ús especials que, segons els casos, poden substituir, completar o modificar les presents. En cas de contradicció entre les condicions o regles d’ús especials, tindran aplicació preferent aquelles, pel que també hauran de ser llegides i acceptades per l’Usuari. 

3.3.- Les presents Condicions podran ser modificades o substituïdes en qualsevol moment. Les noves condicions substituiran, en el seu cas, completaran o modificaran les actuals des del mateix moment en què siguin publicades a la Web o per qualsevol altre mitjà. Sense prejudici que BarcelonaForRent tractarà d’informar degudament a l’Usuari d’aquests canvis, es recomana a l’Usuari que faci una lectura periòdica de les presents Condicions i la resta de normes aplicables. 

4. SERVEIS OFERTS A L’USUARI

BarcelonaForRent ofereix un servei d’intermediació per al lloguer d’apartaments propietat de tercers a través de la seva plataforma online, això és, a través d’Internet preferentment. En aquest sentit, es considerarà Client aquella persona amb capacitat legal per contractar que reservi qualsevol dels apartaments oferts a la Web.

Tot Client haurà d’acceptar sotmetre’s a les presents Condicions mitjançant un clic a la casella corresponent de la Web, acreditant així haver llegit i comprès les mateixes. 

5. PUBLICITAT.

Part de la Web de BarcelonaForRent pot acollir, actualment o en el futur, continguts publicitaris o estar patrocinada. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per la seva inclusió en el lloc Web compleix amb les lleis que en cada cas poden ser d’aplicació. BarcelonaForRent no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors, havent de posar-se en contacte directament amb l’empresa anunciant. L’Usuari eximeix BarcelonaForRent de tota responsabilitat per la publicitat inserida a la seva Web.

6. PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la Web, excepte que s’indiqui el contrari, són de titularitat exclusiva de BarcelonaForRent o de tercers que han atorgat la utilització per part del titular de la Web i, amb caràcter enunciatiu i no limitador, el disseny gràfic de la mateixa, interfície, codi font, logos, textos, gràfics, il•lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la Web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol tipus i continguts a la Web estan protegits per la Llei. BarcelonaForRent per tant no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari o tercers sobre els seus drets de propietat intel•lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la seva Web i el serveis oferts a la mateixa. Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel•lectual i/o industrial que BarcelonaForRent ostenta. 

7. RÈGIM DE RESPONSABILITAT.

7.1. Responsabilitat per l’Ús de la Web.

L’Usuari serà responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels prejudicis que pugui causar per l’ús de la Web, quedant BarcelonaForRent, els seus socis, col•laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol tipus de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’Usuari. BarcelonaForRent realitzarà els seus majors esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada a la Web. No obstant, BarcelonaForRent no pot garantir la total absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquesta Web, incloent els preus. L’Usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra BarcelonaForRent per l’utilització de la Web. En el seu cas, l’Usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que es produeixin a BarcelonaForRent amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals. 

7.2. Responsabilitat pel funcionament de la Web.

BarcelonaForRent declina tota responsabilitat que pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a BarcelonaForRent. Així mateix, BarcelonaForRent també declina tota responsabilitat que pogués derivar-se per retards, bloquejos o problemes en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, així com els perjudicis causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control de BarcelonaForRent. BarcelonaForRent està facultada per suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat de la Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. 

7.3. Responsabilitat per links.

Els enllaços o links continguts a la Web poden conduir l’Usuari a altres pàgines web gestionades per tercers. BarcelonaForRent declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora de la seva pròpia Web, ja que en funció dels links o banners publicitaris que apareixen es únicament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret. BarcelonaForRent queda exonerat de tota responsabilitat per l’incorrecte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat o licitud del contingut o informació a la que es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui sofrir l’Usuari en virtut de la informació trobada a la web enllaçada.

apartaments barcelona apartaments a barcelona apartament barcelona apartaments lloguer barcelona
apartaments barats a barcelona apartaments platja barcelona apartaments barcelona centre apartaments barcelona barats
lloguer apartaments a barcelona lloguer de apartaments a barcelona vacances barcelona allotjament barcelona
apartament turistic barcelona lloguer apartaments barcelona
Barcelonaforrent apartments S.L. C/ Bailén, 120, 08009 Barcelona. CIF: B 63665566.
Notícies Serveis Condicions d'ús Política de privacitat Partners Sitemap