catalá

Reembolsament complet si es cancel·la almenys 30 días abans de l´arribada. Es reemborsarà el 50% quant la cancel·lació sigui 14 días abans de l´arribada com a mínim. Les cancel·lacions que es realitzin durant els 14 díes previs a l´arribada no serán reemborsats.