POLÍTICA DE PRIVACITAT (1a CAPA)

POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE

Barcelonaforrent Apartments , SL

+ info

FINALITAT

-               Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web.

-               Remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic (si heu mediat consentiment prèviament)

-               respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l'Usuari;

-               realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'Usuari

-  - Contactar a l'usuari, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.

-  - Notificar a l'usuari canvis, desenvolupaments importants de la política de privadesa, avís legal o política de cookies.

-  - Realització danàlisi de perfils i dusabilitat.

-  -Obligacions legals relatives al servei prestat per lentitat (identificació dhostes i comunicació a autoritats).

+ info

LEGITIMACIÓ DESTINATARIS

-Consentiment de l'afectat.

-  Execució dun contracte i prestació dun servei.

-  Obligació legal.

-  Interès legítim del responsable de tractament.

+ info

DESTINATARIS DE

CESSIONS I

TRANSFERÈNCIES

INTERNACIONALS

Les vostres dades no se cediran a tercers excepte per obligació legal. No es faran transferències internacionals sense el vostre consentiment previ.

+ info

DRETS

Accedir, rectificar, i cancel·lar les dades, així com els altres drets indicats a la informació addicional.

+ info

CONSERVACIÓ

Les vostres dades es mantindran en els registres de tractament de la nostra titularitat mentre la seva conservació sigui necessària per atendre la finalitat que en va motivar la recollida, així com durant el termini d'atenció de possibles obligacions legals.

 

INFORMACIÓ

ADDICIONAL

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web [ LINK ]:

              Política de privadesa.

              Avís Legal.

              Política de cookies:

              Termes i Condicions de contractació

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT (2a CAPA)

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 

Identitat: Barcelonaforrent Apartments , SL (també el prestador)

NIF: B-63.665.566

Adreça postal: Carrer Bruc , 134, Local, Baixos 2a, 08037 – Barcelona.

Correu electrònic: bookings@barcelonaforrent.com

 

Barcelonaforrent Apartments , SL , com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

 

Les vostres dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats:

 

-  Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;

-  Remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l'Usuari hagi consentit expressament l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER;

-  Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l'Usuari;

-  Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'Usuari

-  Utilitzar les seves dades per contactar-vos, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la vostra opinió sobre el servei prestat i,

-  Notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privadesa, avís legal o política de cookies.

-  Es faran anàlisis de perfils i d'usabilitat.

-  Identificació dels usuaris i comunicació a les autoritats, segons el que preveu la normativa sectorial d'aplicació.

 

Les dades de clients i/o proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i feiners que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

 

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l'assumpte “Baixa” a bookings@barcelonaforrent.com.

 

Segons la LSSICE, Barcelonaforrent Apartments , SL no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebrà del prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

 

No tractarem les vostres dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

 

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

 

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciteu el vostre dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tot i això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l'ús indegut de la pàgina web.

 

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l'hora de recollir les dades, la necessitat de les dades per presar-lo servei que es contracta mitjançant la pàgina web i l'interès legítim al tractament de dades, així com les obligacions legals imposades a Barcelonaforrent Apartments SL per la normativa sectorial que resulta d'aplicació a la prestació del servei sol·licitat per l'usuari.

 

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis de Barcelonaforrent Apartments , SL

 

En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l'existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts. .

 

COMUNICACIONS

 

Qualsevol comunicació enviada quedarà incorporada als sistemes d'informació de Barcelonaforrent Apartments , SL En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l'Usuari consenteix expressament que Barcelonaforrent Apartments , SL realitzi les següents activitats i/o accions.

 

En cas que l'Usuari hagi consentit expressament l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l'enviament de les comunicacions esmentades per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de Barcelonaforrent Apartments SL iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d'interès per l'Usuari.

La conservació de les dades durant els terminis previstos a les disposicions aplicables.

 

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

 

S'informa a l'usuari que els mitjans habilitats per l'empresa per comunicar-se amb els clients i altres afectats el correu electrònic corporatiu.

 

Si remet informació personal a través d'un mitjà de comunicació diferent dels indicats en aquest apartat, Barcelonaforrent Apartments , SL quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

 

Barcelonaforrent Apartments , SL no duu a terme cap cessió o comunicació de dades llevat que hi hagi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l'usuari.

 

Tampoc no es realitzaran transferències internacionals de les vostres dades de caràcter personal sense el vostre consentiment previ sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el vostre compte si hi pot haver indicis de la comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment Barcelonaforrent Apartments , SL

 

Barcelonaforrent Apartments , SL no cedirà les dades recollides a tercers llevat que hi hagi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l'usuari i, si escau, es limitarà a allò estrictament necessari en els termes del requeriment judicial, l'obligació legal en qüestió o el consentiment expressament emès per l'usuari.

 

La informació que ens proporcioneu tant a través d'aquest lloc web com a través de l'aplicació serà allotjada als servidors de Barcelonaforrent Apartments , SL, contractats a l'empresa HOMELYGROUP PROGRAM SYSTEM, SL amb NIF B-67.198.390 i domicili fiscal situat al Passeig de Gràcia, 118, Principal, 08008 - Barcelona. El tractament de les dades d'aquesta entitat es troba regulat mitjançant un contracte d'encarregat del tractament entre el prestador i l'empresa esmentada, i no es considera cessió de dades als efectes del que preveu la llei. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

 

Com a usuari-interessat, podeu sol·licitar l'exercici dels següents drets davant Barcelonaforrent Apartments , SL presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a support@bedloop.com, indicant com a Assumpte: “LOPD, EXERCICI DRETS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal i com indica la llei.

 

Drets:

 

Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

 

Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

 

Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.

 

Dret d'oposició: dret de l'interessat que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o s'hi cessi.

 

Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el futur tractament.

 

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a linteressat, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.

 

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

 

Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

 

També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que els seus drets s'han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

 

INFORMACIÓ QUE REQUEVEM:

 

Les dades recollides per part del responsable són les següents:

&a